Infrastructura

Comuna Dulceşti este de referinţă în peisajul administrativ al judeţului. Funcţionează aici toate instituţiile care contribuie la exercitarea actului de administraţie publică.
 
Primăria
Situată în centrul comunei, Primăria Dulceşti are în schema de funcţiune 20 salariaţi organizaţi pe compartimentele: Primar, Viceprimar, Secretar, Compartiment stare civilă, registru agricol, asistenţă socială, autoritate tutelară, Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului şi disciplina în construcţii, evidenţe cadastrale, administrativ, pază comunală, Compartiment contabilitate, financiar, impozite şi taxe, informatică, Audit financiar, Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă, Administraţie.
Ca instituţie are misiunea de a pune în practică Hotărârile Consiliului Local şi legile naţionale privind administraţia publică locală.
Postul de poliţie rurală
Acesta cuprinde 1 şef de post + 2 agenţi şi funcţionează într-un sediu vechi. Misiunea sa este de a păstra ordinea şi siguranţa publică precum şi securitatea cetăţenilor comunei. De asemenea, poliţia locală are atribuţii pentru intervenţie în caz de situaţii deosebite (calamităţi).
 
Şcoala
Comuna dispune de 3 şcoli (1 şcoală cu 8 clase, 2 şcoli cu 4 clase) şi 3 grădiniţe. Acestea sunt deservite de 26 cadre didactice şi sunt frecventate de 281 elevi.
 
Căminul Cultural
Există 2 cămine culturale (Dulceşti) care găzduiesc activităţi obşteşti, culturale şi au un rol important în educarea populaţiei adulte din comună.
 
Dispensarul Uman
Există 1 dispensar uman (Dulceşti) în care funcţionează 1 cabinet de medicină generală de familie cu 1 medic şi 2 asistenţi.
Aceste instituţii, constituie structura locală de supraveghere şi intervenţie pentru menţinerea stării de sănătate a locuitorilor comunei.
De asemenea funcţionează şi un cabinet stomatologic cu 1 medic stomatolog şi 1 tehnician, precum şi 1 farmacie.
 
Dispensarul veterinar
Funcţionează 1 dispensar veterinar cu 1 medic veterinar şi 2 asistenţi.
 
Camera de consultanţă agricolă
Există Cameră de Consultanţă Agricolă în care lucrează 1 consultant.
În condiţiile intensificării activităţilor agricole de performanţă în comune se impun măsuri de încurajare a consultanţei tehnice de specialitate.
 
Poştă
Funcţionează un oficiu poştal.