Investitii finalizate in perioada 2009-2011

Investiţiile finalizate pentru perioada 2009-2011 sunt:

- sediu administrativ primăria Dulceşti