Investitii realizate in pedioada 2012-2015

Proiecte realizate de către Primarul MICHIU Mihai în primul mandat
 
In perioada iunie 2012 - 2015, în trei ani de mandat, am realizat pentru cetăţenii comunei Dulceşti următoarele proiecte:

1.Asfaltat şi modernizat DRUMURI COMUNALE în satele Dulceşti pe o distanţă de 2,7 km, Corhana cu 2,2 km şi Roşiori cu 1,8 km, fiind primul Primar al Dulceşti-ului de după 1990 care a reuşit modenizarea infrastructurii comunale

2.Achiziţionat MICROBUZ ŞCOLAR NOU pentru elevii Şcolii Gimnaziale Dulceşti

3. Premiat FAMILIILE DIN COMUNĂ CARE AU ÎMPLINIT 50 DE ANI DE CĂSĂTORIE

4.Achiziţionat BULDOEXCAVATOR MULTIFUNCŢIONAL CU FONDURI EUROPENE, pentru deszăpezire, refacere sanţuri stradale şi drumuri săteşti şi comunale


5.Amenajat CASA PRAZNICALĂ din satul CÎRLIG

6. Amenajat STAŢIE DE AUTOBUZ în satul CÎRLIG

7.Efectuat REPARAŢII CAPITALE ŞI MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL DULCEŞTIPROIECTE DE VIITOR - CE NE DORIM

- ASFALTAREA CELORLALTE DRUMURI COMUNALE

- EXTINDERE REŢEA ELECTRICĂ DE DISTRIBUŢIE PUBLICĂ VALEA NEAGRĂ

- CONSTRUCŢIE-AMENAJARE CAPELĂ ÎN CIMITIRUL SATULUI DULCEŞTI

- ATRAGEREA DIN INVESTITORI ÎN COMUNA DULCEŞTI

- CANALIZARE-APĂ SAT DULCEŞTI

- ÎNFRĂŢIREA CU O COMUNĂ DIN REPUBLICA ITALIANĂ în perspectiva colaborarii pe plan economic, social educaţional şi cultural